Soja som odlas storskaligt har stor miljöpåverkan

Soja är en mycket värdefull gröda som odlas storskaligt i många regioner världen över. Det är en ärtväxt som härstammar från Östasien och kan bli upp till två meter hög. Denna växt trivs bland annat i tropiska klimat. Sojabönan har en mycket hög halt av både olja och protein. Bönorna används i stor utsträckning som djurfoder men även vi människor äter sojabönor och den höga oljehalten gör att soja ofta klassas som en oljeväxt. Det finns en del miljöproblem förknippade med sojaindustrin och dem ska vi titta närmare på här.

Soja – möjligheter och problem

Ett bekymmer med kommersiell odling av värdefulla grödor som kaffe, socker, choklad, majs och soja handlar om monokulturer där all annan växtlighet konkurreras undan och där bekämpningsmedel spelar en viktig roll. I t.ex. Brasilien odlas grödan med bekämpningsmedel, som på goda grunder är olagliga i Europa. Det förekommer att regnskog och andra viktiga biotoper skövlas för att ge plats åt sojafälten, särskilt i utvecklingsländer. Detta är en olycklig trend men i de fall där sojaprodukter ersätter animalisk protein handlar det om betydligt mindre miljöpåverkan än när motsvarande proteinmängd tas från köttdjur.

Sojaprotein och kött går hand i hand. När konsumtionen av kött ökar, så ökar även behovet av billigt djurfoder där sojan spelar en viktig roll. Det är alltså inte så enkelt som att säga att det vegetabiliska proteinet från sojan ersätter det mer resurskrävande animaliska proteinet. Storskalig odling av soja är riktigt dåligt för miljön men frågan är vad som skulle vara ett bättre alternativ. Ju mer fett och protein ett födoämne har, ju mindre krävs för att framställa det.

Vad kan man göra som konsument?

Det finns faktiskt sojaplantage och förädling av råvaran som inte belastar miljön i allt för stor utsträckning. Leta därför efter miljömärkta livsmedel när du köper olika sojaprodukter. Var beredd på att betala lite mer för en produkt som tagits fram på ett ekologiskt och hållbart sätt än för industriellt framställda matvaror med soja. Ett annat bra tips för dig som vill skydda regnskogen genom att inte gynna sojaindustrin är att äta mindre kött eftersom många köttdjur förbrukar så stora mängder sojaprotein.

Du kan faktiskt bidra till minskad förbrukning av soja genom att äta sojaprodukter! Men bara om du i och med det väljer bort animaliska proteinkällor. Sojakött är sojaprotein som avfettats – det är en stapelvara hos veganer, vegetarianer och kroppsbyggare. Jämfört med kött är det dessutom en mycket billig råvara som gör sig utmärkt som substitut för köttfärs i många olika rätter. Stora sojaodlingar levererar stora mängder viktigt protein. Det är problematiskt att hävda att odlingarna är dåliga när vi samtidigt har en växande befolkning – som behöver protein.

Stora sojaodlingar ger negativ miljöpåverkan

Storskalig odling av sojabönor är ett stort problem i flera utvecklingsländer och även i andra jordbruksländer som Brasilien. Hela biotoper ödeläggs på grund av sojafälten. Den mesta sojan konsumeras inte av människor utan som foder till köttdjur. Det är alltså köttindustrin som är det egentliga problemet eftersom den skapar ett skriande behov av mer, billigt framställd soja. Sojabönan är egentligen en fantastisk råvara som inte kräver mycket för att ge oss såväl kolesterol som protein med mycket mineraler och fibrer.