Djuretik berör bland annat kor"

Brukar du äta vegetarisk mat och vad är i så fall anledningen till det? Många vegetarianer framhåller djuretik som den främsta anledningen. Djuretik kan verka vara ett abstrakt och krångligt begrepp, men det beskriver helt enkelt hur människan ser på behandlingen av djur och vad som är rättvist. Djurrättsaktivister menar att människan behandlar djuren fel både genom att äta upp dem och slakta dem på ett inhumant sätt. Framförallt på senare år har detta ämne vuxit och blivit problematiserat både i uppsatser från universiteten och på debattsidor i våra stora tidningar.

Djuretik och dess olika betydelser

Djuretik är uppdelat i flera olika teorier. Det hela grundar sig i frågan om hur människan ska behandla djuren, men svaret är delat i flera meningar. De fem teorier som är störst inom dessa moraliska frågor är utilitarismen, sinnelagsetiken, pliktetiken, naturalismen och det som brukar kallas för speciecism. Medan en utilitarist ser till konsekvenserna av en handling – oavsett om handlingen är menad som ond eller god – menar en anhängare av sinnelagsetiken att det är avsikten i handlingen som avgör om den är moraliskt riktigt. Vilken tycker du låter vettigast?

Pliktetiken å sin sida menar att man ska följa de normer som finns i samhället, till exempel att det alltid är fel att döda. Inom djuretik anser en pliktetiker att dödandet av djur alltid är fel. Detta eftersom det är mord och det gör detsamma om det handlar om en människa, en ko eller en myra. Inom naturalismen utgår man däremot från att människan har naturliga drifter. En av dessa är att kämpa för att överleva, som kan innebära att döda andra djur.

Etik och mat

För många vanliga privatpersoner yttrar sig begreppet djuretik på så sätt att vi helt enkelt väljer om vi ska äta kött eller inte. Det finns många olika anledningar att bli vegetarian, bland annat för att djuren lider och att köttindustrin inte genomförs på ett hållbart sätt. Vi har nog alla sett upprörande bilder på grisar och kor som trängs i alldeles för små lastbilar när de är på väg till slakt, bara för att bli en hamburgare på vår tallrik eller bacon till brunchen på söndagarna.

Inom speciecism menar man att varje art, både människan och djur, förtrycks utifrån att den är just sin art. De flesta djuren är underlägsna människan just för att moder natur är beskaffad så. Dock finns det starkt motstånd mot denna hierarkiska ordning och många menar att man inte ska döma någon av tradition och vana, en princip som även gäller djur. När människan som art får reda på mer om hur olika djur fungerar, är det därför ett brott mot djuretik att behandla dem dåligt.

Etik och moral

Etik och moral är svåra frågor, särskilt inom djuretik. Det går att ha ett etiskt förhållningssätt mot djuren på många olika sätt, det beror på vad som passar din egen filosofi bäst. Många människor blir vegetarianer för att de har blivit medvetna om hur djuren blir behandlade, något som de inte vill stötta genom att äta kött. Frågan om hur vi ska behandla djur är svår och är långt ifrån avslutad. Vilken teori tycker du är bäst och vad skulle du tycka var moraliskt rätt?